SOZKO

Stichting Overvecht Zuid voor het Katholiek Onderwijs

 

Stichting Overvecht Zuid voor het Katholiek Onderwijs heeft een katholieke identiteit. Onze omgang met elkaar is gebaseerd op waarden en normen die nodig zijn om op een goede manier met elkaar samen te leven zoals: eerlijkheid, zorg dragen voor elkaar, respect en belangstelling hebben voor andere mensen en de wereld om ons heen. Dat willen we onze kinderen ook laten ervaren en meegeven in een wereld die gekenmerkt wordt door snelle veranderingen en waarin steeds hogere eisen worden gesteld. Onze identiteit stelt ons in staat om invulling te geven aan het pluriforme karakter van de scholen binnen onze stichting. We bieden ruimte aan kinderen met uiteenlopende levensbeschouwelijke en culturele achtergronden. Op deze manier werken we als Stichting aan een menswaardige samenleving waarin respect en verantwoordelijkheid voor de medemens een belangrijke rol speelt. 

 

johannes2

cleophas3

debeiaard